เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยต่างๆ


เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม

1

  • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม เป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง สำหรับดับเพลิง มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ได้สะดวก สำหรับติดตั้งบนรถตรวจการณ์ดับเพลิงที่ต้องการความคล่องตัวสูง หรือปฏิบัติการดับเพลิงในบริเวณที่จำกัดพื้นที่

เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ (ชนิดน้ำยาโฟม,เคมีแห้ง)

1

  • เครื่องดับเพลิงสามารถดับเพลิงได้ทุกประเภทอย่างรวเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) เครื่องดับเพลิง ชนิดสารเหลวระเหย ( NON-CFC )เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำถังสแตนเลส ฯลฯ

ถังขยะมูลฝอยเทศบาลแบบพลาสติก ชนิดมีช่องทิ้ง

2

  • ถังขยะพลาสติก มีล้อเข็น 2 ล้อ ขนาดบรรจุ 120 – 240 ลิตร
  • ฝามี 3 แบบ 1.มีช่องทิ้งใหญ่ 2.มีช่องทิ้งเล็ก 3.ฝาเรียบ

สายส่งน้ำดับเพลิง

1

  • สายส่งน้ำดับเพลิง ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ไฟเบอร์ (FIBER) ตลอดทั้งเส้น ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
  • ภายในเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ ทนสารเคมี กรด ด่าง

ชุดดับเพลิง

1

  • ชุดดับเพลิง เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง ชุดหมี หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ถุงมือกันไฟฟ้า ทั้งของในประเทศ และต่างประเทศ มาตรฐาน NFPA

หัวฉีดน้ำดับเพลิง

1

PPC021647

สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดต่างๆ

L201211291354158947_1

วิทยุสื่อสาร

1

2

อุปกรณ์เซฟตี้

1

อุปกรณ์จราจรต่างๆ

1

อื่นๆ