ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฎิกูลของเสีย


รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ ยกเท 1 ชั้น และ 2 ชั้น

SAM_0254

SAM_0254
SAM_0260
SAM_2379
SAM_2381

 • เป็นรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กที่สามารถยกเทได้ เพื่อการจัดเก็บขยะ มีความคล่องตัวสูงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่แคบ
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (CC) ระบบยกเท
3 ลูกบาศก์หลา ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 1 จังหวะ
4 ลูกบาศก์หลา ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 2 จังหวะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยเปิดข้างเทท้าย แบบมาตรฐาน ชนิด 6 ล้อ

IMG_3172

IMG_3172
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

 • เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยเปิดข้างเทท้ายแบบอเนกประสงค์ เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้งระบบยกเทแบบไฮดรอลิคในการเทขยะทิ้ง
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
10 ลบ.หลา ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
12 ลบ.หลา ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
15 ลบ.หลา ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนและกระเช้ากู้ภัย

SAM_0968

SAM_0968
SAM_0964
SAM_0974
SAM_0980

 • เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย และใช้ซ่อมไฟฟ้า การเทขยะทิ้งเป็นระบบยกเทแบบไฮดรอลิค
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
10 ลบ.หลา ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
12 ลบ.หลา ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
15 ลบ.หลา ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

IMG_0117

IMG_0117
IMG_1388
SAM_2459
SAM_2396

IMG_3513
SAM_0359
SAM_1034
SAM_2725

SAM_0346
SAM_0348
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

 • เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้าย และเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
5 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
10 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
12 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
14 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
20 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (10 ล้อ)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

 • เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ สามารถยกชุดถังบรรจุขยะลงวางที่จุดรองรับขยะได้ตามต้องการ และยังสามารถยกชุดบรรจุขยะขึ้นรถยนต์บรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะได้เหมาะสมกับชุมชน
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
3 ลูกบาศ์กเมตร ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
4 ลูกบาศ์กเมตร ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
8 ลูกบาศ์กเมตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

ถังขยะคอนเทนเนอร์

SAM_1309

SAM_1309
SAM_2733
SAM_2753
SAM_2755

 • เป็นถังบรรจุขยะที่ใช้ร่วมกับตัวรถยกถังคอนเทนเนอร์ ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนได้ตามความเหมาะสมของจุดวางรองรับขยะ
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ
3 ลูกบาศ์กเมตร
4 ลูกบาศ์กเมตร
8 ลูกบาศ์กเมตร

รถยนต์ดูดสิ่งปฎิกูล

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

 • เป็นรถยนต์ใช้ในการดูดส้วมหรือตะกอนโคลนในบ่อบำบัด ชุดถังมีระบบตัดการดูดแบบอัตโนมัติเมื่อของเหลวเต็มถัง
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก. 9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
3,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
4,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
6,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า