ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย


รถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน

IMG_0031

IMG_0030
IMG_0032
IMG_0031
IMG_0035

 • รถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำตามแหล่งที่ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รดน้ำต้นไม้ และ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่นๆ แบบไม่มีแท่นปืน
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
3,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
4,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
5,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า
6,000-7,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
10,000 – 12,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า(10 ล้อ)

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

SAM_0892

SAM_0892
SAM_0407
SAM_0420
SAM_0897

 • รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์แบบมีแท่นปืน เพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รดน้ำต้นไม้จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่น และรวมถึงงานด้านดับเพลิงได้ด้วย
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
3,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
4,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
5,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า
6,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
8,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
10,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
12,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัวพร้อมติดตั้งกระเช้ากู้ภัย

SAM_1543

SAM_1543
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

 • เป็นรถยนต์ดับเพลิงที่ติดตั้งเครนกระเช้าสำหรับกู้ภัยและทำงานในที่สูงบนกระเช้า ระยะความสูงยกได้ 10 – 14 เมตร พร้อมติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
4,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า
6,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (6 ล้อ)
10,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (10 ล้อ)

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนกู้ภัย

 
SANYO DIGITAL CAMERA
SAM_2181[/one_fourth_last]

 • เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนและกระเช้าสำหรับแจกจ่ายน้ำเพื่องานดับเพลิง และใช้ซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายและคุ้มค่า
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
ขนาดความจุ เครื่องยนต์ (HP)
4,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า
5,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
6,000 ลิตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงชนิดปิคอัพ

IMG_0339

IMG_0339
IMG_0344
IMG_0347
IMG_0341

 • เป็นรถยนต์ตรวจการดับเพลิงแบบปิคอัพมีความคล่องตัวสูง บนรถมีเครื่องดับเพลิงและติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงอย่างครบชุด
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

IMG_0778

IMG_0778
IMG_0780
IMG_0781
IMG_0782

 • เป็นรถยนต์ดับเพลิงแบบปิคอัพ ที่มีความคล่องตัวสูง ใช้ในการดับเพลิงในชุมชนแออัดที่รถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไปได้ยาก ช่วงท้ายเก๋งติดตั้งตู้พร้อมประตูบานเลื่อน ภายในตัวรถติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยอย่างครบชุด
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน

SAM_2429

SAM_2429
SAM_2436
SAM_2430
SAM_2437

 • เป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน ใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุ และใช้ขนส่งผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถอย่างครบถ้วนและ ติดตั้งไฟฉุกเฉินเพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA

 • เป็นรถยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วย กู้ชีพขนาดเล็กมาตรฐานที่สามารถเช้าถึงผู้ป่วยได้สะดวก ภายในตัวรถติดตั้งอุปกรณ์ช่วยหายใจและอุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้นย่างครบถ้วน
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007