เกี่ยวกับเรา


บริษัท พูลทวีทรัพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 16 สุขาภิบาล 2 ซอย5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในด้าน ผู้ผลิต ประกอบ จัดจำหน่าย และ บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฎิกูลของเสีย ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อการขนส่งพาณิชย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยต่างๆ ที่ใช้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป ได้แก่ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกติดกระเช้าซ่อมฟฟ้า รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค ฯลฯ

ด้วยทีมงานของบริษัทฯที่มีประสบการณ์ รวมถึงได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน (มอก. 9001-2559 / ISO 9001:2015)  และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001  ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายและความปลอดภัยของพนักงาน

ในขอบข่ายการรับรอง:

1. การผลิต ประกอบ จำหน่าย ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ติดตั้งและติดตั้งกับยานพาหนะ ได้แก่ ยานพาหนะเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย ยานพาหนะเพื่อ และการจัดการสิ่งปฎิกูลของเสีย ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง และอื่นๆ

2. จำหน่ายและติดตั้ง เครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ กระบอกไฮดรอลิค ชุดควบคุมระบบวาวล์ไฮดรอลิค ข้อต่อ-สายไฮดรอลิค เครนไฮดรอลิค เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ดับเพลิง และอื่นๆ

ด้วยทีมงานของเราที่มีทั้งประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับทางบริษัทฯจึงได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วภูมิภาค

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯที่ว่า

 

“เราจะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

 

และทางบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวะอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ตามนโยบายของบริษัทฯที่ว่า

 

“ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และใส่ใจพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนือง