เรามีการบริการที่ดี ต่อรถไว ราคากันเอง มีเครดิต

รับต่อรถให้เอกชน และ ราชการ ทั่วประเทศ
สนใจบริการ โทร. 02-329-0314, แฟกซ์: 02-329-0315

cat1 ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง และอื่นๆ

รถยนต์บรรทุกเทท้าย (รถดั้ม), รถยนต์บรรทุกเทท้าย แบบคอกสูง, รถยนต์ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า, รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค ยี่ห่อ MANHANTAN ยี่ห่ออื่นๆทุกขนาดใช้สำหรับงานในที่สูง. ฯลฯ ผลิตจากโรงงานทีได้รับรองระบบคุณภาพ มอก. 9001:2008


read more
cat2 ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

รถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน, รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัวพร้อมติดตั้งกระเช้ากู้ภัย รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน ฯลฯ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008


read more
cat3 ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฎิกูลของเสีย

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ ยกเท 1 ชั้น และ 2 ชั้น, รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยเปิดข้างเทท้าย แบบมาตรฐาน ชนิด 6 ล้อ, รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนและกระเช้ากู้ภัย, รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ฯลฯ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001:2008


read more